Schadelijke postzegels(1), filatelistische pers en internationale catalogi

Een krachtig verkoopargument voor Stamperija, agent en uitgever van postzegels voor veel landen, is dat het voor zijn aanbod de catalogusnummers van Michel, Yvert en Scott op zijn verkoopsite kan weergeven. Ik (Victor Manta*) was verbaasd over de vele aanbiedingen die door de nogal terughoudende Scott-catalogus online werden gepubliceerd voor postzegels geproduceerd door Stamperija.

Uit een recent e-mailgesprek met een van Scotts functionarissen heb ik geleerd dat de publicatiecriteria van Scott geen rekening houden met de ethische code(2) die is opgesteld door de UPU, en dat hij van mij het bestaan ervan heeft vernomen... Scott gebruikt alleen zijn eigen publicatiecriteria, die al decennia niet zijn veranderd.

Sommige filatelistische tijdschriften, zoals het bekende Amerikaanse filatelistisch tijdschrift Linn's (gerelateerd aan de Scott-catalogi), maken reclame voor de producten van Stamperija. Als voorbeeld hier een kop: "Donald Trump verschijnt per post op een miniatuurblad van de Centraal‑Afrikaanse Republiek".

Zegelblok Centraal-Afrikaanse Republiek met Donald Trump

Een kort fragment uit Linn's:
"Donald Trump is een van degenen die als beroemdheid uit New York worden geëerd op een postzegel van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Postzegels worden uitgegeven ter herdenking van de World Stamp Show-NY 2016, een internationale postzegelshow die van 28 mei tot 4 juni zal plaatsvinden in het Javits Center, 655 W. 34th St., New York. Op deze beurs wordt de post van de Centraal-Afrikaanse Republiek vertegenwoordigd door Stamperija, een post-agent gevestigd in Vilnius, Litouwen."

Stamperije stand World Stamp Show 2016

Bij Stamperija's indrukwekkende stand op de World Stamp Show-NY 2016 vertelde een verkoper een klant naast mij dat de interesse voor dit souvenirvel erg groot is en dat het heel goed verkoopt. Het was duidelijk dat ik niet geïnteresseerd was in de verspreiding van dergelijke filatelistische virussen.

UPDATE: de Wereld Wijde Pers over de Stamperija-uitgiften

In de afgelopen jaren hebben verschillende Afrikaanse landen een in Litouwen gevestigde organisatie genaamd Stamperija aangesteld om hun postzegels te ontwerpen en te drukken. Stamperija, filatelisten huiveren bij de naam, heeft de markt overspoeld met rommel. Verzamelaars berekenden dat Sierra Leone, met een bevolking van 7,6 miljoen en een nauwelijks functionerende postdienst, met de hulp van Stamperija in 2016 1.566 verschillende postzegels uitgaf, vergeleken met 268 uitgegeven door Groot-Brittannië en 139 door India.

Ander voorbeeld zijn de Salomonseilanden, een voormalig Brits protectoraat in de Stille Oceaan. Zij proberen te herstellen van een burgerconflict dat het land op de rand van instorten bracht. De Wereldbank zegt dat de Salomonseilanden, een van de armste landen in de Stille Oceaan, zijn getroffen door opeenvolgende wereldwijde voedsel-, brandstof- en financiële crises. Je kunt je afvragen waarom de ongeveer 600.000 inwoners van Solomon Islands 500 verschillende postzegels en 150 verschillende postzegelvellen per jaar nodig hebben. Omdat ze die niet echt nodig hebben, en daarom de meeste dan ook niet gebruiken, kunnen we concluderen dat ze zijn uitgegeven om de minst geïnformeerde, meest naïeve postzegelverzamelaars ter wereld uit te melken.

Salomonseilanden (foto: Wikipedia)
Luchtfoto van de Salomonseilanden (bron: wikipedia)

De bonte ontwerpen van Stamperija zijn niet ieders smaak. En het maken van zoveel postzegels kan tot fouten leiden. Een set Stamperija postzegels die in 2014 voor de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) werd uitgegeven, bleek niet zoals gepland Marilyn Monroe voor te stellen, maar een drag-artiest uit New York.

Postzegel gemaakt door Stamperije met foute Marilyn Monroe

Maar weinig klanten van Stamperija lijken zich zorgen te maken. "Het is een koper die ze hebben wil, een verkoper die wil verkopen", zegt een postbeambte in Sierra Leone. "Wat is het probleem?"

(Kort fragment uit "The Economist", 20 augustus 2020(3))

Conclusies

 • UPU-circulaires die zich verzetten tegen illegale postzegels zijn vrijwel verdwenen, hoewel het aantal illegale postzegels in de loop van de tijd niet is afgenomen.
 • De UPU / WADP / WNS heeft gefaald in de strijd tegen illegale postzegels, de registratie bij WNS blijft duur voor de postadministraties (miljoenen Zwitserse franken die ze al hebben geïnvesteerd) en WNS zit vol gaten.
 • De FIP vervult, afgezien van haar Commissie tegen Namaak en Vervalsingen (die inmiddels is gemarginaliseerd), niet zijn minimale taak om het binnendringen van illegale en schadelijke postzegels in filatelistische tentoonstellingen te voorkomen, en draagt ​​dus niet bij tot de opvoeding van de jongere generaties.
 • De filatelistische pers gaat zelden in op de invloed van deze schadelijke postzegels op het verzamelen van postzegels. Uitzondering vormen een paar filatelistische sites, die meestal weinig bekend zijn, ook al behandelen ze dit pijnlijke onderwerp vaker.
 • De belangrijkste internationale catalogi (behalve Stanley Gibbons) kennen catalogusnummers toe aan schadelijke postzegels, waardoor ze aantrekkelijker worden voor niet-ingewijden.
  Het is aan de postzegelverzamelaars om zich te informeren en dienovereenkomstig maatregelen te nemen.

Opmerking: ik heb aan dit artikel een korte opsomming toegevoegd van landen waarvan illegale en schadelijke postzegels op commerciële sites zijn verspreid of circuleren.

* Over de auteur: Victor Manta is de oprichter en huidig president van de Philatelic Webmasters Organization (PWO) en de redacteur van de website www.pwmo.org, die al lange tijd strijdt tegen schadelijke postzegels. De grootste interesse van dhr. Manta gaat uit naar thematische postzegels en de filatelie op internet. De filatelistische sites zijn vele malen bekroond in wedstrijden. Hij is ook een bekend filatelistisch journalist, die talloze artikelen heeft gepubliceerd op internet en in gedrukte tijdschriften over de hele wereld. Een eerste versie van bovenstaand artikel is gedrukt in het maart 2020 nummer van de bekende Franse publicatie Timbres Magazine.

(1) Schadelijke-uitgiften

 • Schadelijke uitgiften zijn uitgiften die als zodanig werden gedefinieerd door de "Fight Against Fakes and Forgeries Commission" van de International Philatelic Federation (FIP).
 • Verboden uitgiften zijn uitgiften die niet in overeenstemming zijn met de Code van filatelistische ethiek, aanvaard door de lidstaten van de Universal Postal Union (UPU), evenals met het besluit van de FIP uit 1976.
 • Deze code is geïntroduceerd in 2008 en is goedgekeurd door alle lidstaten van de UPU. Sommige postzegels en vellen die niet aan deze code voldoen, worden echter legaal uitgegeven door sommige postdiensten en hebben een wettelijke frankeerbevoegdheid!
 • Ze worden niet verkocht door de nationale filatelistische diensten, maar door agentschappen of particuliere bedrijven die vaak buiten het land zijn gevestigd.
 • Ze beantwoorden niet aan de interne behoeften van het land aan postverkeer en zijn vaak niet eens te koop in het land van uitgifte!

(2) De Filatelistische Ethische Code voor UPU‑lidstaten

Deze werd geïntroduceerd in 2008 en werd goedgekeurd door alle lidstaten van de UPU. Enkele bepalingen:

7.6 Stel afzonderlijke contractuele bepalingen op voor de drukkers die belast zijn met het produceren van de postzegels en voor de agenten die verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen ervan.

7.7 Besteed het afdrukken van postzegels alleen uit aan beveiligingsdrukkers die de Ethische Code voor beveiligingsdrukkers voor postzegels hebben ondertekend en die een certificering als beveiligingsdrukker hebben behaald of op zich daartoe hebben verplicht.

(3) Wacht even, meneer de postbode

Waarom Afrikaanse landen postzegels uitgeven ter ere van Engelse cricketers: het helpt de rekeningen te betalen

LEN HUTTON was een ervaren cricketer. Engelse fans koesteren het record van 364 runs dat hij behaalde in een testwedstrijd tegen Australië in 1938. Het zou echter niet vreemd zijn om aan te nemen dat deze prestatie minder wordt opgemerkt in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), een voormalige Franse kolonie zonder cricket achtergrond. Het lijkt dus misschien vreemd dat de CAR in 2016 een reeks herdenkingszegels heeft uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Huttons geboorte - en nog vreemder dat Franstalig Niger en Portugees sprekend Mozambique hetzelfde deden (zie afbeelding).

Zegelblok Centraal-Afrikaanse Republiek met de Engelse cricketer Len Hutton

Het lijkt erop dat de praktijk niet beperkt is tot vervlogen Engelse cricketers. Jan Brueghel de Oude stierf 395 jaar geleden in januari, een mijlpaal die de postautoriteiten van Sierra Leone belangrijk genoeg vonden om een ​​filatelistisch eerbetoon te rechtvaardigen. Andere Afrikaanse staten lijken barokmuziek te verkiezen boven Vlaamse kunst. Het is goed mogelijk dat de inwoners van Guinee-Bissau de 260ste sterfdag van Johann Sebastian Bach zonder veel tamtam voorbij hebben laten gaan. Gelukkig was hun postdienst alert.

Postzegeluitgiften geven landen de mogelijkheid om nationale helden te eren. Toch is er een motivatie voor het drukken van postzegels met lang overleden buitenlanders. Het zou moeilijk zijn om een ​​postkantoor in Bangui, de achtergebleven hoofdstad van de CAR, uit te lopen met een Hutton-postzegel. Maar verzamelaars die het internet afstruinen zijn bereid aardig te betalen voor dergelijke dingen. Een set Hutton-postzegels uit de CAR levert € 15.50 ($ 18.50) op. Nigers afbeelding van een geschikte Hutton is voldoende gewild om een ​​bedrag van € 2 te eisen. Dit is een handige manier voor Afrikaanse staten om de inkomsten te vergroten.

Echte filatelisten worden benauwd van dit soort dingen. Postzegels mogen alleen worden uitgegeven om aan de lokale vraag te voldoen, beweren ze. Maar het zich richten op de verzamelaarsmarkt is niet nieuw. Kleinere en armere landen zijn er al 70 jaar mee bezig, merkt Ian Harvey van de Royal Philatelic Society London op. Zelfs de Britse Royal Mail wordt beschuldigd van bedrog van verzamelaars.

Bronnen:

PS: Hoe en wat je thuis verzamelt moet eenieder van ons zelf bepalen. Of een postzegel schadelijk dan wel ongewenst is geldt in principe alleen voor de tentoonstellingsverzamelingen. Zelf koop ik alleen zegels van dit soort landen indien er gelopen stukken zijn, normaal gefrankeerd met motorzegels. Soms zitten er ook bij deze landen officiële postzegeluitgiften tussen alle pulp. Dit kan gecontroleerd worden in het WNS van de WADA. Naast de schadelijke uitgiften van Stamperija kennen we ook nog de bulk aan zegels die van de IGPC verschijnen. Over beide firma’s heeft Hans de Kloet ook al eerder bericht.

Nico Helling

 

Bijlage: Ongewenste / schadelijke postzegels

De heer Bengt Bengtsson, een filatelistisch jurylid uit Zweden, stelde een classificatie op van "ongewenste postzegels" (maart 2001) waarvan hij vond dat deze niet zouden moeten voorkomen in verzamelingen die op filatelistische tentoonstellingen worden gepresenteerd. We (PWO) hebben deze lijst bijgewerkt door nog enkele landen toe te voegen, op basis van wat we hebben geleerd bij het observeren van de filatelistische markt.


Postzegels die we zouden moeten weren:

Land: Periode:
Ajman na 20-05-1967
Equatorial Guinea 1972 - 1979
Dubai 20-05-1967 tot 1-07-1969
Fujeira na 20-05-1967
Isö alles (niet postaal)
Yemen, kingdom na 20-05-1967
Yemen, Republic 20-05-1967 tot 31-10-1972
Kathiri State in Hadhramaut alles
Kathiri State of Seyiun na 20-05-1967
Khor Fakkan na 20-05-1967
Mahra State na 20-05-1967
Malta, Ordino Soverano Militare alles
Maluku Selatan alles (niet postaal)
Manama na 20-05-1967
Nagaland alles (niet postaal)
Panama 01-01-1965 tot 22-10-1968
Paraguay 01-01-1965 tot 01-09-1967
Qu'aiti State of Hadhramaut na 20-05-1967
Ras al Khaima na 20-05-1967
Redonda alles
Occidental Sahara (West Sahara) alles (niet postaal)
Sharjah na 20-05-1967
State fo Upper Jafa alles
Umm al Quiwain na 20-05-1967
Wikingland alles (niet postaal)

Postzegels van de landen die te veel of te dure postzegels hebben uitgegeven

Land: Periode:
Antigua & Barbuda na 1984
Belize 1979 tot 1987
Bhutan na 1964
Bolivia velletjes na 1972
Burundi wat niet in WNS geregistreerd is
Chad 1969 - 1985
Central African Republic na 1978
Djibouti velletjes 1979 tot 1987
Dominica na 1991
Gambia na 1985
Grenada na 1984
Grenada - Grenadines na 1985
Guinea na 1982
Guinea - Bissau na 1982
Guyana na 1981
Comoros na 1975
Congo (Brazzaville) na 1990
Guinea wat niet in WNS geregistreerd is
Guinea - Bissau wat niet in WNS geregistreerd is
Ivory Coast wat niet in WNS geregistreerd is
Libya velletjes 1977 tot 1988
Madagascar na 1987
Maldives na 1990
Mali wat niet in WNS geregistreerd is
Mozambique wat niet in WNS geregistreerd is
Niger wat niet in WNS geregistreerd is
North Korea 1976 tot 1984
Paraguay na 1997
St. Vincent na 1985
St. Vincent - Grenadines na 1985
Salomon Islands wat niet in WNS geregistreerd is
Sao Tome & Principe na 1977
Tanzania na 1985
Togo 1965 - 1990 + wat niet in WNS geregistreerd is
Uganda na 1989

 

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home