De Asser-TT en filatelie

Op de laatste zaterdag van juni is het weer zover: de TT wordt weer verreden op het circuit van Assen. Dit jaar gelukkig weer onder de naam 'Dutch-TT' en niet onder een of andere sponsornaam! Denkend aan de komende TT bedacht ik me onlangs dat er inmiddels op (motor)filatelistisch gebied al aardig wat te vinden is dat aan de TT gerelateerd is. Ik ben daarom maar eens op zoek gegaan om een en ander op een rijtje te zetten.

De oudste link die ik gevonden heb is al eens genoemd in MFN-nieuwsbrief 48 uit juni 1999.
Daarin stond een artikel over labels. Alhoewel niet echt filatelistisch, lijken deze voorlopers van onze stickers zoveel op postzegels dat ik (en ongetwijfeld ook andere motorfilatelisten) deze toch een beetje als onderdeel van de verzameling beschouwen. Ik weet niet wanneer er voor het eerst een label van de TT is uitgebracht. Ik heb er zelf 3 uit de jaren 34-35-36, en in het artikel is er een zichtbaar uit 1933. Er staan nog 2 anderen afgebeeld, maar daarvan is door de matige kwaliteit van de afbeelding niet te lezen uit welk jaar ze zijn.

Labels TT-Assen 1934-1936

Wel grappig is trouwens dat op deze labels te zien is dat de TT niet altijd op de laatste zaterdag van juni gehouden is! De 10e  TT was op 23 juni 1934, en dat was de op een na laatste zaterdag van juni. De 11e TT was op 6 juli 1935, en de 12e op 11 juli 1936.

Een 2e link zijn de rijdende postkantoren die de PTT in de loop der jaren gehad heeft. Ook daarover is al eens in de MFN nieuwsbrief geschreven, toevallig ook in nummer 48.
Het eerste rijdende postkantoor, gebouwd van een Amerikaanse Chevrolet vrachtwagen, werd voor het eerst ingezet bij de TT van 1939! Helaas is de wagen in de oorlog verloren gegaan. Een afbeelding van het rijdende postkantoor is wel bewaard gebleven op een briefkaart uit die tijd.

Eerste Autopostkantoor van de PTT

Briefkaart met afbeelding van het eerste Autopostkantoor

In april 1952 had de PTT weer een nieuw rijdend kantoor klaar, en ook dat werd voor het eerst ingezet tijdens de TT, op 28 juni 1952. Volgens het artikel was dat een groot succes, en werd er zowel door bezoekers als door coureurs gebruik van gemaakt. Gezien het succes zullen er hoogst waarschijnlijk nog wel poststukken over zijn met een afstempeling op de datum van de TT. Ze zullen alleen moeilijk herkenbaar zijn, omdat op de afstempeling waarschijnlijk geen plaats vermeld stond, maar de tekst 'Autopostkantoor'.

Echt filatelistisch wordt het met de afwaardeerstempels. Ter gelegenheid van de 40e TT in 1965 heeft de PTT een vlagstempel gemaakt. Dit werd nog eens over gedaan voor de 50e TT in 1975. Grappig is dat deze stempels niet alleen in Assen gebruikt zijn, maar waarschijnlijk in het hele land. Voor zover ik weet bestaan er geen afwaardeerstempels van andere jaren.

Afwaardeerstempel 50 jaar TT

Het TT-bureau van de stichting Circuit van Drenthe verzendt uiteraard heel wat post, en daarbij is gebruikt gemaakt van een roodfrankering. Uiteraard werd deze meteen gebruikt voor reclame, zoals te zien is op de volgende afbeelding. Hoewel ik alleen deze ken, zou het mij niet verbazen als er door de jaren heen een aantal verschillende roodfrankeringen gebruikt zijn.

Roodfrankering TT-Bureau

Zoals we allemaal weten is de Nederlandse Post jaren lang niet bepaald 'motorminded'  geweest. Er is dan ook nooit een echte TT-zegel uitgegeven. Wel zijn er inmiddels een paar uitgifte waarop de TT zijdelings aan bod komt.
In 2002 kwam TPG met een serie van 12 provincievelletjes. Elk vel bevatte 12 identieke zegels die de provincievlag weergeven. Tussen 2 zegels steeds een tab met daarop iets dat kenmerkend is voor de betreffende provincie. Voor Drenthe vond TPG blijkbaar ook dat de TT niet mocht ontbreken. Daarom stond op de onderste tab een foto van Valentino Rossi die staande op zijn motor een van zijn vele overwinningen viert. Onder de foto de tekst 'negen bochten naar links, veertien bochten naar rechts'.

Tab provincievelletje Drenthe

Een creatieve MFN-er heeft van deze gelegenheid gebruikt gemaakt om een eigen FDC te maken in een beperkte oplage van 15 stuks. Daarop onder andere het TT-logo en een luchtfoto van het circuit.

FDC met zegel provincievelletje Drenthe

De volgende postzegel die zijdelings iets met de TT te maken heeft is die met 'snelle Wim', uit het verzamelvelletje met de 10 leukste persoonlijke zegels uit 2003. Alhoewel de daarop afgebeelde Wim Theunissen nooit heeft meegereden in de TT, is de foto wel gemaakt op het TT-circuit.

Snelle Wim

Pas in 2009 was het echt raak. Toen verscheen in de reeks 'Mooi Nederland' het velletje 'Mooi Assen'. Op de zegel zelf staat een gestileerde tekening van 2 motorrijders, met daarbij de tekst 'Eerste race TT Assen'. De 2 afgebeelde motoren dragen de racenummers 19 en 25, samen het jaar van de eerste TT.

Zegel "Mooi Assen"

Verder staat op dit erg drukke velletje een tekening van het circuit, en diverse teksten die met de TT te maken hebben. Meer informatie is te vinden in het artikel in nieuwsbrief 88 dat Hans de Kloet over deze uitgifte geschreven heeft.

Velletje "Mooi Assen"

En in deze tijd kan het haast niet anders dan dat er ook persoonlijke postzegels met betrekking tot de TT bestaan. Tot nu toe hebben we er 1 in ons overzicht, gemaakt door Eric Mulder. Op de zegel zette hij een afbeelding van Valentino Rossi, die na de TT van 2009 zijn 100e GP-overwinning viert.

Persoonlijke zegel met Valentino Rossi

Velletje Persoonlijke zegels met Valentino Rossi

 

Paul Essens

 

Naar boven   -   Terug naar vorige pagina   -   Home